სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი

"გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი"

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

კოლეჯის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობის (საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენელი) კანდიდატთა რეგისტრაცია

News Poster საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 10 სექტემბრის №176\ნ ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯის „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის“ წესდების შესაბამისად, კოლეჯის მართვის ორგანოებია კოლეჯის დირექტორი და სამეთვალყურეო საბჭო.

აქედან სამეთვალყურეო საბჭოს ერთ-ერთი წევრის, საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლის, დანიშვნა ხდება სამინისტროს მიერ, შესაბამისი ორგანოების ან/და ორგანიზაციების მიერ კოლეჯში წარდგენილი კანდიდატურების გათვალისწინებით.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2017 წლის 8 ივნისის N526 ბრძანებით გამოცხადდა კოლეჯის სამეთვალყურეო საბჭოში დამსაქმებელთა წარმომადგენლის მსურველთა რეგისტრაცია და რეგისტრაციის ვადა

2017 წლის 12 ივნისიდან 23 ივნისის ჩათვლით.

რეგისტრაცია წარმოებს კოლეჯში მისამართზე:
ქ. თბილისი, ხიზანიშვილის ქ.
ყოველ სამუშაო დღეებში 09:30-18:30 საათამდე, შაბათ-კვირის გარდა.
დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგმართეთ ტელეფონზე: 570503001, 2140314

კოლეჯის ადმინისტრაცია

თარიღი:

FaceBook