სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

გამოცხადდა საზაფხულო არდადეგები

News Poster

2020 წლის 3 აგვისტოდან 31 აგვისტოს ჩათვლით

შემდეგი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო ჯგუფების პროფესიული სტუდენტებისათვის

სასწავლო ჯგუფის № პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა
184 ვებ პროგრამისტი
192 ბუღალტრული აღრიცხვა
193 ბუღალტრული აღრიცხვა
194 ინფორმაციის ტექნოლოგია
195 ინფორმაციის ტექნოლოგია
196 საგამომცემლო საქმის ტექნიკური დიზაინერი
199 ინფორმაციის ტექნოლოგია
200 ინფორმაციის ტექნოლოგია
202 ბუღალტრული აღრიცხვა
203 ვებ პროგრამისტი
204 საგამომცემლო საქმის ტექნიკური დიზაინერი
205 საოფისე საქმე
206 კომპიუტერული ქსელი და სისტემები
207 საფინანსო სერვისები
208 საფინანსო სერვისები
209 აზომვით-ტოპოგრაფიული სამუშაოს შესრულება
210 სამკერვალო წარმოება
211 სამკერვალო წარმოება
201 ინფორმაციის ტექნოლოგია (დუალური მიდგომით)
2020 წლის 10 აგვისტოდან 2020 წლის 21 აგვისტოს ჩათვლით

სასწავლო პროცესი განახლდება

2020 წლის 1 სექტემბერს, სამშაბათს.

სასწავლო პროცესი განახლდება

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები