სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

ინფორმაცია ახალჩარიცხული სტუდენტებისათვის ღონისძიებათა განხორციელებასთან დაკავშირებით, სსიპ - კოლეჯ „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრში“ სასწავლო პროცესი

News Poster

2021 წელს სსიპ -კოლეჯ „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტებისათვის, რომლებმაც სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვეს არაქართულ ენაზე ტესტირების გზით, სწავლა დაიწყება

2021 წლის 8 ნოემბერს

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემადგენელ ქართული ენის მოდულზე „ქართული ენა A2“ მეცადინეობის დაწყებისა და დასრულების დრო
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 09:30 საათიდან, ლექციებს შორის 10 წუთიანი შესვენებით.

სასწავლო კვირაში სწავლება წარიმართება სალექციო ცხრილის მიხედვით, რომელიც შედგენილია საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისად.
სალექციო ცხრილი შეგიძლიათ იხილოთ კოლეჯში, ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილას.

დამატებითი შეკითხვებისათვის მოგვწერეთ
ან დარეკეთ კოლეჯის ცხელ ხაზზე:
2-140314, 2-140315

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები