სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

„სასაწყობე სატვირთველის უსაფრთხო ექსპლუატაცია“ ინფორმაცია გასაუბრების შესახებ

News Poster

მადლობა, რომ მონაწილეობთ სსიპ - კოლეჯ „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის“ მიერ პროფესიული გადამზადების პროგრამის, „სასაწყობე სატვირთველის უსაფრთხო ექსპლუატაცია,“ ფარგლებში გამოცხადებულ კონკურსში, რომელიც ხორციელდება ა(ა)იპ - პროფესიული უნარების სააგენტოს მხარდაჭერით. პროგრამა შპს „ნოვა“-ს ინიციატივით, ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია/ICCA-სა და GIZ-ის მედიატორობით შემუშავდა. აპლიკანტების პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებბი და ZOOM ბმული იხილეთ აქ ☝

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები