სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი

"გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი"

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

ყურადღება!!! ცხადდება პროფესიული სტუდენტებისათვის საზაფხულო არდადეგები

News Poster ცხადდება პროფესიული სტუდენტებისათვის საზაფხულო არდადეგები

2017 წლის 31 ივლისიდან

2017 წლის 1 სექტემბრის ჩათვლით,

სასწავლო პროცესი განახლდება ორშაბათს, 2017 წლის 4 სექტემბერს.

„ავტომობილის შემკეთებელი ელექტრო-ტექნიკოსი“- ს №131 ჯგუფის, „მცირე ბიზნესის მწარმოებელი“-ს №136 ჯგუფის, „საგამომცემლო საქმის ტექნიკური დიზაინერი“-ს №123 ჯგუფის, „ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სპეციალისტი“-ს №117 ჯგუფის პროფესიული სტუდენტებისათვის სასწავლო პროცესი გაგრძელდება აგვისტოში პროგრამის სრულ დასრულებამდე.

კოლეჯის ადმინისტრაცია

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდანორმატიული

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები