სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი

"გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი"

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

კოლეჯის კურსდამთავრებულები შპს „თეგეტა მოტორსში“ დასაქმდებიან

News Poster განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო კოლეჯის კურსდამთავრებულები შპს „თეგეტა მოტორსში“ დასაქმდებიან პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის, "ავტომობილის შემკეთებელი ელექტრო-ტექნიკოსის" 4 კურსდამთავრებული, რომლებიც სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკას შპს "თეგეტა მოტორსში" გადიოდნენ, აქვე დასაქმდებიან. საზოგადოებრივი კოლეჯი „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“ აქტიურად თანამშრომლობს კერძო სექტორთან. კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი 80%-ს აჭარბებს.

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდანორმატიული

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები