სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი

"გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი"

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

2017 წლის შემოდგომის ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების ნუსხა

News Poster 2017 წლის შემოდგომის პროფესიული ტესტირების საფუძველზე სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯის „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პირველად საფეხურზე ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების ნუსხა.

იხილეთ ჩარიცხულთა სია

თარიღი:

FaceBook