სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი

"გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი"

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

2018 წლის გაზაფხულის პროფესიული ტესტირების აპლიკანტთა საყურადღებოდ

News Poster

აპლიკანტის მიერ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პირველადი საფეხურების რეიტინგული ჩამონათვალის შეცვლის ვადის განსაზღვრის შესახებ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2018 წლის 7 მაისის N426 ბრძანებით, რომლის თანახმადაც აპლიკანტის მიერ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პირველადი საფეხურების რეიტინგული ჩამონათვალის შეცვლის ვადა განისაზღვრა 2018 წლის 8 მაისიდან 10 მაისის ჩათვლით.

დამატებითი შეკითხვებისათვის დარეკეთ
კოლეჯის ცხელ ხაზზე:
2-140314, 570-503-001

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდანორმატიული

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები