სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი

"გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი"

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯის „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის“ სამეთვალყურეო საბჭოში პროფესიული სტუდენტების მშობელთა წარმომადგენლის წევრობის მსურველ კანდიდატთა საყურადღებოდ

News Poster

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 10 სექტემბრის №176\ნ ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯის „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის“ წესდების შესაბამისად, კოლეჯის მართვის ორგანოებია კოლეჯის დირექტორი და სამეთვალყურეო საბჭო.

ამავე წესდების შესაბამისად, კოლეჯი ვალდებულია აირჩიოს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი - პროფესიული სტუდენტების მშობელთა წარმომადგენელი კოლეჯში ჩატარებული არჩევნების საფუძველზე.

სამეთვალყურეო საბჭოში პროფესიული სტუდენტების მშობელთა წარმომადგენლის არჩევის მიზნით, განისაზღვრა არჩევნების ახლი დღე - 2018 წლის 18 მაისი.

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ ტელეფონზე:
570503001, 2140314 ადმინისტრაცია

თარიღი:

FaceBook