სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი

"გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი"

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

ვებ პროგრამისტი“-ს მასწავლებელი

News Poster სსიპ-საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი

პოზიციის დასახელება

პროფესიული საგანმანთლებლო პროგრამის (მოდულური პროგრამა) ,,ვებ პროგრამისტი“-ს შემავალი მოდულის, „საწარმოო პრაქტიკის“ პროფესიული განათლებლის მასწავლებელი. სამუშაო აღწერილობა:

• პროფესიული სტუდენტების მომზადება დამტკიცებული სასწავლო პროგრამების შესაბამისად;

• კალენდარული გეგმის შედგენა სასწავლო პროგრამის შესაბამისად;

• პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების შეფასების ინსტრუმენტის შემუშავება და განხორციელება;

• საჭიროების შემთხვევაში, სტუდენტისთვის/სტუდენტებისთვის დამატებითი შეფასების ჩატარება;

• სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტებისთვის სასწავლო მასალის მოდიფიცირება;

• სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესით განსაზღვრული სხვა მოთხოვნების დაცვა;

• სალექციო თემატიკა;

• თანამედროვე ვებ სტანდარტები;

• JavaScript პროგრამირების ენა;

• jQuery, Ajax და XML ტექნოლოგიები o ვებ პროგრამირება სერვერის მხარე (PHP - OOP);

• მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემა (My SQL);

• საიტის მართვის სისტემები;

• თანამედროვე PHP Framework ( Laravel, CodeIgniter).

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

„პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, პროფესიული განათლების მასწავლებელი შეიძლება იყოს უმაღლესი განათლების ან პროფესიული განათლების IV ან V საფეხურის კვალიფიკაციის მქონე ან პირი, რომელსაც აქვს შესაბამისი პროფესიით მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება;

სასურველია კანდიდატს ჰქონდეს პედაგოგად მუშაობის გამოცდილება.

დამატებითი ინფორმაცია

პროფესიული მასწავლებლის შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება სსიპ-საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის“ დირექტორის მიერ დამტკიცებული პედაგოგთა საათობრივი ანაზღაურების ტარიფის შესაბამისად.

CV წარმოდგენის ვადა: 04.05.2018-დან - 10.05.2018-ის ჩათვლით

დაინტერესებულ აპლიკანტებს გთხოვთ, გამოაგზავნოთ CV შემდეგ მისამართზე:

profgldaniedu@gmail.com

FACEBOOK- საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“

ტელეფონი: 2 140314, 570 503001; თბილისი, გლდანი V მკ/რ, ხიზანიშვილის ქუჩა

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდანორმატიული

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები