სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი

"გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი"

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის პროექტი

News Poster კოლეჯის ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის (09.08.2018წ.-09.08.2019წ.) პროექტის შემუშავების მიზნით შექმნილმა სამუშაო ჯგუფი დაასრულა სამუშაოები. პროექტი ასახავს კოლეჯის გრძელვადიან სტრატეგიულ გეგმაში წარმოდგენილი მიზნების მიღწევისათვის საჭირო კონკრეტულ ნაბიჯებს და ცხადყოფდეს მასში მოცემული მიზნების მიღწევის გზებს, ამ მიზნების ერთგვარ „ჩაშლას“ უფრო მცირე და ადვილად მართვად კომპონენტებად.

სამოქმედო გეგმის პროექტთან დაკავშირებით, დაინტერესებულმა პირებმა შეიძლება მოგვმართონ ნებისმიერი წინადადებითა თუ შენიშვნით. იხილეთ პროექტი

კოლეჯის ადმინისტრაცია

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდანორმატიული

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები