სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი

"გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი"

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

საზაფხულო არდადეგები

News Poster ცხადდება პროფესიული სტუდენტებისათვის საზაფხულო არდადეგები

2018 წლის 31 ივლისიდან

2018 წლის 3 სექტემბრამდე

სასწავლო პროცესი განახლდება ორშაბათს, 2018 წლის 3 სექტემბერს.

„ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირების სპეციალისტი“-ს №176 ჯგუფის პროფესიული სტუდენტებისათვის სასწავლო პროცესი გაგრძელდება აგვისტო-სექტემბერში პროგრამის სრულ დასრულებამდე.

ადმინისტრაცია

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები