სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

კოლეჯის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობის (ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს წარმომადგენელი) კანდიდატთა რეგისტრაცია

News Poster

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 10 სექტემბრის №176\ნ ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის“ წესდების შესაბამისად, კოლეჯის მართვის ორგანოებია კოლეჯის დირექტორი და სამეთვალყურეო საბჭო.

აქედან სამეთვალყურეო საბჭოს ერთ-ერთი წევრის, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს წარმომადგენლის, დანიშვნა ხდება სამინისტროს მიერ, შესაბამისი ორგანოების ან/და ორგანიზაციების მიერ კოლეჯში წარდგენილი კანდიდატურების გათვალისწინებით

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2018 წლის 7 აგვისტოს N68 ბრძანებით გამოცხადდა კოლეჯის სამეთვალყურეო საბჭოში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს წარმომადგენლის მსურველთა რეგისტრაცია და რეგისტრაციის ვადა 2018 წლის 8 აგვისტოდან 2018 წლის 21 აგვიტოს ჩათვლით პერიოდი.

რეგისტრაცია წარმოებს კოლეჯში მისამართზე: ქ. თბილისი, ხიზანიშვილის ქ.
ყოველ სამუშაო დღეებში 09:30-18:30 საათამდე, შაბათ-კვირის გარდა.
დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგმართეთ ტელეფონზე: 570503001, 2140314

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები