სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი

"გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი"

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

პროფესიულ სტუდენტებს სამსახური თავად პოულობს!

News Poster პროფესიულ სტუდენტებს სამსახური თავად პოულობს! სწორედ ამ მიზანს ემსახურება პროექტი „დაჩექინდი“, რომლის პრეზენტაცია გაიმართა საზოგადოებრივი კოლეჯი „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრში" მიმდინარე წლის 4 დეკემბერს ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი – საქართველოს მიერ პროექტის „პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის“ (ISWD) ფარგლებში

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები