სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი

"გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი"

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

"გაუზიარე სიცოცხლე, გაიღე სისხლი"

News Poster "გაუზიარე სიცოცხლე, გაიღე სისხლი" _ საზოგადოებრივი კოლეჯი "გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი" შეუერთდა სისხლის უანგარო დონორის აქციას.

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები