სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

ყურადღება!!!

News Poster პროფესიული სტუდენტებისათვის

საახალწლო-საშობაო არდადეგები ცხადდება

2018 წლის 21 დეკემბრიდან 2019 წლის 8 იანვრის ჩათვლით, ანუ სასწავლო პროცესი განახლდება ოთხშაბათს, 2019 წლის 9 იანვარს.

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები