სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

ყურადღება!

News Poster „წითელას მასიური გავრცელების პრევენციის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის N16 განკარგულების თანახმად, პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს დაევალათ არასრულად აცრილი და აუცრელი პირების გამოვლენა და ინფორმაციის მიწოდება სჯდ ცენტრებისათვის.

ამავე განკარგულების თანახმად, ინფორმაციის მიწოდებიდან ორი თვის ვადაში ბენეფიციარების მხრიდან აცრის დამადასტურებელი ცნობის წარუდგენლობის შემთხვევაში, დაწესებულებებს დაევალათ განიხილონ სტატურსის შეჩერების საკითხი.

შესაბამისად, გთხოვთ, შესაბამისი დოკუმენტაცია წარმოადგინოთ არაუგვიანეს 2019 წლის 1 აპრილისა კოლეჯის ადმინისტრაციაში. ზოგადი ინფორმაცია წითელას არაგეგმიური აცრების თაობაზე

დამატებითი ინფორმაციისთვის კოლეჯის ადმინისტრაციას
ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე:
2-140314, 570-503001

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები