სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

პროფესიული სწავლება ასაკობრივი შეზღუდვის გარეშე: წინსვლის შანსი, რომელიც ყველამ უნდა გამოიყენოს

News Poster საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, შრომისუნარიანი მოსახლეობის თითქმის 46% არ ფლობს არც პროფესიულ, არც უმაღლეს განათლებას და ვერ პასუხობს შრომის ბაზრის გამოწვევებს. რაიმე პროფესიის ფლობის შემთხვევაშიც კი კვალიფიკაცია აღარ შეესაბამება თანამედროვე მოთხოვნებს; უმაღლესი განათლების ათიათასობით დიპლომი ფარატინა ქაღალდად გადაიქცა. ოდესღაც წარმატებული უამრავი ადამიანი თამაშგარე მდგომარეობაში აღმოჩნდა. ეს ჩვენი საზოგადოების უდიდესი ტრაგედიაა, განსაკუთრებით - ასაკოვანი მოქალაქეების შემთხვევაში, რომელთა დიდი ნაწილი დღესაც უმუშევარია. წლების მანძილზე ამ ადამიანებისთვის უსახსრობის შემთხვევაში პროფესიული მომზადება-გადამზადების შანსი ფაქტობრივად არ არსებობდა. პროფესიული სასწავლებლების (კოლეჯების) სისტემის დაარსების შემდეგ სიტუაცია კარდინალურად შეიცვალა.

იხილეთ სტატია სრულად

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები