სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი

"გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი"

  • college_slider_01
  • college_slider_02
  • college_slider_03
  • college_slider_04
  • college_slider_05
  • college_slider_06
  • college_slider_07
  • college_slider_08
  • college_slider_09
  • college_slider_10
  • college_slider_11
  • college_slider_12
  • college_slider_13
  • college_slider_14

პროფესიული სწავლება ასაკობრივი შეზღუდვის გარეშე: წინსვლის შანსი, რომელიც ყველამ უნდა გამოიყენოს

News Poster საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, შრომისუნარიანი მოსახლეობის თითქმის 46% არ ფლობს არც პროფესიულ, არც უმაღლეს განათლებას და ვერ პასუხობს შრომის ბაზრის გამოწვევებს. რაიმე პროფესიის ფლობის შემთხვევაშიც კი კვალიფიკაცია აღარ შეესაბამება თანამედროვე მოთხოვნებს; უმაღლესი განათლების ათიათასობით დიპლომი ფარატინა ქაღალდად გადაიქცა. ოდესღაც წარმატებული უამრავი ადამიანი თამაშგარე მდგომარეობაში აღმოჩნდა. ეს ჩვენი საზოგადოების უდიდესი ტრაგედიაა, განსაკუთრებით - ასაკოვანი მოქალაქეების შემთხვევაში, რომელთა დიდი ნაწილი დღესაც უმუშევარია. წლების მანძილზე ამ ადამიანებისთვის უსახსრობის შემთხვევაში პროფესიული მომზადება-გადამზადების შანსი ფაქტობრივად არ არსებობდა. პროფესიული სასწავლებლების (კოლეჯების) სისტემის დაარსების შემდეგ სიტუაცია კარდინალურად შეიცვალა.

იხილეთ სტატია სრულად

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები