სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

ინფორმაცია ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი“ დარეგისტრირებულთათვის

News Poster

პროფესიული გადამზადების მოკლევადიანი კურსებზე დარეგისტრირებული ბენეფიციარებისათვის მიმდინარე წლის 16 და 17 მაისს კოლეჯში გაიმართება შერჩევა-გასაუბრება.

ბენეფიციარების შერჩევის ძირითადი კრიტერიუმებია:

 • • ქ. თბილისში რეგისტრაცია;
 • • საბაზისო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • • მინიმალური ასაკი 18 წელი;
 • • გასაუბრება დარგის სპეციალისტთან;

შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭებათ: სოციალურად დაუცველებს, იძულებით გადაადგილებულ პირებს, ომის ვეტერანის ოჯახის წევრებს, მარჩენალდაკარგულებს, დედით ან მამით ობოლ პირებს, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრებს.

კოლეჯში მისაღებად საჭირო დოკუმენტები:

 • • წერილობითი განცხადება;
 • • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • • 2 ცალი ფერადი ფოტოსურათი ზომით 3x4-ზე;
 • • საბაზო საფეხურის/ სრული ზოგადი / უმაღლესი / პროფესიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი ან/და ასლი;
 • • უცხოეთში მიღებული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის შემთხვევაში სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი.

მის: გლდანი, მე-5 მკ/რ, ხიზანიშვილის ქუჩა (ახალი საცურაო აუზის მიმდებარედ). ტელ: 032 2 14 03 14; 570 50 30 01

იხილიეთ შერჩევის გრაფიკი:

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები