სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

გლდანის კოლეჯმა GIZ-ის წარმომადგენლებს უმასპინძლა.

News Poster გლდანის კოლეჯმა GIZ-ის წარმომადგენლებს უმასპინძლა. მათ სამუშაო შეხვედრა გამართეს „ლოგისტიკისა და პორტის მენეჯმენტის" პროფესიული პროგრამისა და ამ პროგრამის ფარგლებში შექმნილი „საწყობის ლოგისტიკის" მომზადება-გადამზადების კურსის დანერგვის შესახებ.
ორგანიზაციის წარმომადგენლების სამუშაო შეხვედრას ესწრებოდნენ საწარმოო პრაქტიკის ობიექტების წარმომადგენლებიც, რომელთაც მზაობა გამოთქვეს ამ პროგრამის კურსდამთავრებულთა შემდგომ დასაქმებასა და კარიერულ ხელშეწყობაზე.

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები