სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

2019 წლის საზაფხულო არდადეგები

News Poster ცხადდება პროფესიული სტუდენტებისათვის საზაფხულო არდადეგები

2019 წლის 1 აგვისტოდან

2019 წლის 1 სექტემბრის ჩათვლით

სასწავლო პროცესი განახლდება ორშაბათს, 2019 წლის 2 სექტემბერს.

კოლეჯის ადმინისტრაცია

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები