სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

საქართველოს მთავრობამ და ევროკავშირის წარმომადგენლობამ „განათლება დასაქმებისთვის“ (skills4jobs) მეორე ფაზა გახსნეს

News Poster

2019 წლის 29 ოქტომბერს გლდანის კოლეჯში გაიმართა მასშტაბური ღონისძიება _ საქართველოს მთავრობამ და ევროკავშირის წარმომადგენლობამ საქართველოში ოფიციალურად გახსნეს „განათლება დასაქმებისთვის“ (skills4jobs) პროგრამის მეორე ფაზა, რომლის ფარგლებშიც ევროკავშირი 48.85 მილიონ ევროს გამოყოფს დასაქმების, ცოდნა-უნარების განვითარებისა და შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემაში მიმდინარე რეფორმების მხარდასაჭერად.

ოფიციალური განცხადებებისა და პანელური დისკუსიების გარდა ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იყო „პროფესიული განათლებისა და შრომითი ბაზრის განვითარების მხარდაჭერის ახალი პროგრამის სხვადასხვა კომპონენტები, ასევე მოეწყო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და დასაქმების ინტერაქტიული გამოფენა.

გახსნას დაესწრო საქართველოს მთავრობის, დიპლომატიური კორპუსების, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციებისა თუ ადგილობრივი პარტნიორების 150-მდე წარმომადგენელი.

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები