სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

ყურადღება!

News Poster პროფესიული სტუდენტებისთვის

საახალწლო-საშობაო არდადეგები ცხადდება

2019 წლის 30 დეკემბრიდან

2020 წლის 13 იანვრამდე

სასწავლო პროცესი განახლდება

ორშაბათს, 2020 წლის 13 იანვარს

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები