სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

სემინარი თემაზე "პროფესიული განათლების ინტეგრირება საჯარო სკოლებში".

News Poster 2019 წლის 19 დეკემბერს ჩატარდა სემინარი თემაზე "პროფესიული განათლების ინტეგრირება საჯარო სკოლებში".

შეხვედრას უძღვებოდა კოლეჯის პროფესიული მასწავლებელი ნინო ბააკაშვილი და მოხალისე პედაგოგი განათლების სამინისტროს პროექტიდან "ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად".
სემინარს ესწრებოდნენ სხვადასხვა სასწავლებლების პედაგოგები. თემის აქტუალობიდან გამომდინარე, მონაწილეებმა სისტემატური თანამშრომლობა დაგეგმეს მსგავსი თუ სხვაგვარი ფორმატით

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები