სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

ვაკანსია „აზომვით-ტოპოგრაფიული სამუშაოს შესრულების“ მასწავლებლის პოზიციაზე

News Poster

სსიპ - კოლეჯი „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“ აცხადებს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „„აზომვით-ტოპოგრაფიული სამუშაოს შესრულების““ პროფესიული განათლების მასწავლებელის ვაკანსიას.

სამუშაო აღწერილობა:

· პროფესიული სტუდენტების მომზადება შემუშავებული პროგრამის/მოდულის შესაბამისად;
· კალენდარული გეგმის შედგენა სასწავლო გეგმის შესაბამისად;
· პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების შეფასების ინსტრუმენტის შემუშავება;
· საჭიროების შემთხვევაში, პროფესიული სტუდენტის(ებ)თვის დამატებითი (განმეორებითი) შეფასების განხორციელება;
· სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტებისთვის სასწავლო მასალის მოდიფიცირება/აკომოდირება;
· სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესით განსაზღვრული სხვა მოთხოვნებისა და პროფესიული განათლების მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსის დაცვა. მოთხოვნები.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

· პროფესიული ან უმაღლესი განათლება.
· მნიშვნელოვანია დარგობრივი პროფილით მუშაობის სტაჟი და გამოცდილება.
· სასურველია კანდიდატს ჰქონდეს პედაგოგიური გამოცდილება.

დამატებითი ინფორმაცია

პროფესიული განათლების მასწავლებლის შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება საათობრივი ანაზღაურების შესაბამისად.
ვაკანსიით დაინტერესებული კანდიდატები ქვეყანაში არსებული საგანგებო მდგომარეობის გამო შეირჩევიან სატელეფონო ან კომუნიკაციის სხვა საშუალებით ჩატარებული გასაუბრების საფუძველზე.
გასაუბრებისთვის განიხილებიან მხოლოდ ის კანდიდატები, რომელთა რეზიუმე პასუხობს სავაკანსიო მოთხოვნებს.

კონკურსის ეტაპები

· განცხადების გადარჩევა
· გასაუბრება

CV წარმოდგენის ვადა: 18.11.2020-30.11.2020.

დაინტერესებულ აპლიკანტებს, გთხოვთ, შეავსოთ რეზიუმე/CV პორტალ HR.GOV.GE
მის: ქ. თბილისი, ილია ვეკუას ქ. N44
FACEBOOK- კოლეჯი “გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“
საკონტაქტო პირი: თამარ გიორგობიანი, 598106130

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები