სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

News Poster ონლაინ სწავლის მიზნებისთვის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის - ე.წ. emis-ის ბაზაში სტუდენტებს გაუაქტიურდათ ელექტრონული ფოსტები, რაც იმას ნიშნავს, რომ სტუდენტები ისარგებლებენ teams-ის უფასო პროგრამით.

სტუდენტებს დაეგზავნათ მოკლეტექსტური შეტყობინება, პირადი ფოსტის მისამართი და ერთჯერადი კოდი. აღნიშნულის წინაპირობაა ექაუნთების გააქტიურება, რაც სტუდენტებმა მოცემული ინსტრუქციის მიხედვით უნდა შეასრულონ. ექაუნთების გასააქტიურება შეგიძლიათ email.mes.gov.ge საიტზე.

⚑ ინსტუქცია ელ-ფოსტის გასააქტიურებლად იხილით აქ
ჩამონათვალი ელ-ფოსტების ჯგუფების მიხედვით გადმოწერეთ აქედან

ონლაინ სწავლების ინსტრუქციები EL.GE

⚠ კითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ დაუკავშირდით ფიქრია ქიბიშაურს.

@ kibishauri12@gmail.com

☏ 557533536

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები