სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

შაში და ჭადრაკი

News Poster გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი, სტუდენტების წახალისების, სასწავლო და სოციალური უნარების განვითარების მიზნით, ხშირად ახორციელებს ექსტრაკულიკურულ აქტივობებს.
2021 წლის 8 აპრილს, ღონისძიებათა კალენდრის ფარგლებში, გაიმართა შიდა ტურნირი შაშსა და ჭადრაკში. პროფესიულ სტუდენტებთან ერთად, შეჯიბრში მონაწილეობა მიიღეს კოლეჯის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა, პროფესიული განათლების მასწავლებლებმა და მიმდინარე მოკლევადიანი პროგრამების მსემენელებმა.
ჭადრაკის ტურნირში აქტიურად იყო ჩართული დაწესებულების ხელმძღვანელი _ ნოდარ ხარაზიშვილი. ტურნირი კონკურენტულ გარემოში ჩატარდა. დაძაბული ფინალის შედეგად, საპრიზო ადგილები და გარდამავალი თასები მოიპოვეს "ავტომობილის შემკეთებელი ელექტრო-ტექნიკოსის" მოკლევადიანი კურსის მსმენელმა _ დავით იაშვილმა (შაშის გამარჯვებული) და პროფესიული განათლების მასწავლებელმა _ ტატო კვიჟინაძემ (ჭადრაკის გამარჯვებული). კოლეჯი მადლობას უხდის ყველა მონაწილეს ღონისძიებაში ჩართვისთვის და უსურვებს მათ წარმატებას.

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები