სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

2021 წლის საზაფხულო არდადეგები

News Poster

გამოცხადდა საზაფხულო არდადეგები

2021 წლის 2 აგვისტოდან 3 სექტემბრის ჩათვლით

ყველა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტებისათვის

----------------------------------------------------------

გარდა ქვემოთ ჩამოთვლილი სასწავლო ჯგუფების პროფესიული სტუდენტებისა, რომელთა საზაფხულო არდადეგები განისაზღვრა 2021 წლის 9 აგვისტოდან 3 სექტემბრის ჩათვლით.


 203ჯ - ვებპროგრამისტი

 212ჯ - ინფორმაციის ტექნოლოგია

 213ჯ - ინფორმაციის ტექნოლოგია

 210ჯ - სამკერვალო წარმოება

 218ჯ - საფინანსო სერვისები

ყველა პროგრამაზე სასწავლო პროცესი განახლდება

2021 წლის 6 სექტემბერს, ორშაბათს.

საუკეთესო დასვენებას გისურვებთ!

კოლეჯის ადმინისტრაცია

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები