სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

სსიპ - კოლეჯი „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“ აცხადებს ვაკანსიას სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის კოორდინატორის პოზიციაზე

News Poster სამუშაო დატვირთვა: სრული განაკვეთი.
სამუშაო დრო: კვირაში ხუთი დღე, 09:30-დან - 18:30-მდე.
თანამდებობრივი სარგო: 1200 (ათას ორასი) ლარი.

სამუშაო ადგილი: სსიპ - კოლეჯი „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“.
მის: ქ. თბილისი, ილია ვეკუას ქ. N44.
დასაქმების ადგილის რაოდენობა: 1 ადგილი.
განაცხადების წარდგენის ვადა: 30.11.2021–13.12.2021.
გასაუბრება:15.12.2021
სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის კოორდინატორი

მოთხოვნები:
•2D ან 3D პროგრამაში მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება;
•თანამედროვე დანადგარებთან მუშაობის გამოცდილება;
•ქართული ენის მაღალ დონეზე და ინგლისური ენის მინიმუმ საშუალო დონეზე ცოდნა;
•ჯგუფური მუშაობის უნარი;
•ორგანიზებულობა;
•კომუნიკაბელურობა;
•პუნქტუალურობა.

სასურველია:
ელექტროინჟინერიის საწყისების ცოდნა და ამ მიმართულებით მარტივი პროექტების შექმნის გამოცდილება.

მოვალეობები:
•2D და 3D ფაილების შესწორება, მომზადება;
•ფაბლაბში მოსული მომხმარებლებისთვის ტექნიკური კონსულტაციის გაწევა;
•სხვადასხვა ტიპის მაღალტექნოლოგიურ პროექტებზე მუშაობა;
•ლაბორატორიის აპარატურის ამუშავება და დანადგარებზე მომხმარებლების მომსახურება, რაც მიმართული იქნება ფაბლაბებში პროფესიული სტუდენტების ჩართულობისთვის;
•აპარატურის გაწმენდა-მოვლა;
•ღონისძიებებისა და სხვადასხვა აქტივობების დაგეგმვა/განხორციელება;
•ლაბორატორიის დანადგარებისა და იდეის შესახებ პროფესიული სტუდენტებისთვის პრეზენტაციის ჩატარება;
•პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაციისა და პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან ერთად ერთობლივი პროექტების განხორციელება ლაბორატორიის სასწავლო პროცესებში გამოსაყენებლად;
•ფაბლაბების ქსელთან კოორდინირებული მუშაობა.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

•ავტობიოგრაფია / CV;

•2 ფოტო (3X4);

•პირადობის მოწმობის ასლი;

•განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ნოტარიულად დამოწმებული);

•კვალიფიკაციის/შესაბამისი პროფილით მუშაობის დამადასტურებელი დოკუმენტები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

საბუთების მიღება იწარმოებს კოლეჯის მისამართზე ან/და შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:

profgldaniedu@gmail.com

დამატებითი ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ნომრებზე:

2-140-314; 2-140-315

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები