სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

სსიპ - კოლეჯი „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“ აცხადებს ვაკანსიებს პროფესიული განათლების მასწავლებლების თანამდებობებზე შემდეგი მიმართულებებით:

News Poster

*„მსუბუქი ავტომობილის სავალი ნაწილის შეკეთება“ (მე-3 დონე),
*„მსუბუქი ავტომობილის ძრავას შეკეთება“ (მე-3 დონე),
*„მსუბუქი ავტომობილის ელექტრო და ელექტრონული სისტემების შეკეთება“ (მე-3 დონე),
*„ვებტექნოლოგიები“ (მე-4 დონე),
*„აზომვით-ტოპოგრაფიული სამუშაოს შესრულება“ (მე-4 დონე).

სამუშაო ადგილი: სსიპ - კოლეჯი „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“.
მის: ქ. თბილისი, ილია ვეკუას ქ. N44.

განაცხადების წარდგენის ვადა: 30.11.2021–13.12.2021. გასაუბრება: 16.12.2021.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:
• ავტობიოგრაფია / CV;
• 2 ფოტო (3X4);
• პირადობის მოწმობის ასლი;
• განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ნოტარიულად დამოწმებული);
• კვალიფიკაციის/შესაბამისი პროფილით მუშაობის დამადასტურებელი დოკუმენტები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
საბუთების მიღება იწარმოებს კოლეჯის მისამართზე ან/და შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:
profgldaniedu@gmail.com
დამატებითი ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ნომრებზე:
2-140-314; 2-140-315

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები