სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაცია დაიწყო!

News Poster

რეგისტრაცია შესაძლებელია როგორც ონლაინ, ვებგვერდზე – vet.emis.ge, ასევე, საქართველოს მასშტაბით მოქმედ რესურსცენტრებსა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ დაწესებულებებში.
რეგისტრაცია დაიწყო 22 მაისს და გაგრძელდება 10 სექტემბრის ჩათვლით.

სსიპ - კოლეჯი ″გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი″


რეგისტრაციას აცხადებს შემდეგ პროგრამებზე:

 • ინფორმაციის ტექნოლოგია
 • ✅საფინანსო სერვისები
 • ✅მსუბუქი ავტომობილის ძრავას შეკეთება
 • ✅მსუბუქი ავტომობილის სავალი ნაწილის შეკეთება
 • ✅მსუბუქი ავტომობილის ელექტრო და ელექტრონული სისტემების შეკეთება
 • ✅გრაფიკული დიზაინის შესრულება (ინტეგრირებული)
 • ✅საოფისე საქმე
 • ✅ვებტექნოლოგიები
 • ✅ინდუსტრიული დიზაინის შესრულება
 • ✅გრაფიკული დიზაინის შესრულება
 • ✅კომპიუტერული ქსელი და სისტემები
 • ✅აზომვით-ტოპოგრაფიული სამუშაოს შესრულება
 • ✅ბუღალტრული აღრიცხვა

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები