სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისთვის ცხადდება რეგისტრაცია მოკლევადიან პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

News Poster

1: „ტანსაცმლის დიზაინი და კერვა“ - 117სთ. სასწავლო აუდიტორიაში.
2: „ინფორმაციის ტექნოლოგია“ - 117სთ. სასწავლო აუდიტორიაში/ონლაინსწავლება.
3: „კომპიუტერული გრაფიკოსი (რასტრული გამოსახულების შექმნა და დამუშავება)“ - 117სთ. სასწავლო აუდიტორიაში/ონლაინსწავლება.
4: „კომპიუტერული ქსელისა და სისტემების ტექნიკოსი“ - 117სთ. სასწავლო აუდიტორიაში/ონლაინსწავლება.
5: „სალაროს ოპერაციების განხორციელება“ - 117სთ. სასწავლო აუდიტორიაში/ონლაინსწავლება.
„სოციალური მედიის მართვა“ - 50სთ. ონლაინსწავლება (სწავლების ენა - ინგლისური, მოთხოვნა - B1 დონე).
6: „ავტომობილის შემკეთებელი ელექტროტექნიკოსი“ - 117სთ. სასწავლო აუდიტორიაში.

პროექტი ითვალისწინებს ქ. თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისთვის დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით პროფესიული უნარების განვითარების გზით, შრომის ბაზრის ადეკვატური შრომითი რესურსების პროფესიულ მომზადება-გადამზადებას, სოციალურ ინტეგრაციას და დასაქმების ხელშეწყობას.

რეგისტრაციის ვადები: 2023 წლის 27 სექტემბრიდან 11 ოქტომბრის ჩათვლით.
თითოეულ პროგრამაზე სწავლის ხანგრძლივობა - არაუმეტეს 3 თვე.
სწავლა დაიწყება 2023 წლის 18 ოქტომბრიდან, კვირაში 2-5 დღე, დღეში 3-5 საათი.

რეგისტრაციის ლინკი

შერჩევის ძირითადი კრიტერიუმები:

• რეგისტრაცია - ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.
• მინიმალური ასაკი - 18 წელი.

კოლეჯში მისაღებად საჭირო დოკუმენტები:

პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

პროგრამის კურსდამთავრებულებზე გაიცემა ორენოვანი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) სერტიფიკატი.

რეგისტრაცია მიმდინარეობს ელექტრონულად www.dasakmdi.ge.
მის: ქ. თბილისი, გლდანი, ილია ვეკუას ქუჩა, N44 (მე-5 და მე-6 მიკრორაიონებს შორის). ტელ: 032 2-140-314; 2-140-315

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები