სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

სსიპ - კოლეჯი „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“ აცხადებს რეგისტრაციას პროფესიული მომზადების პროგრამაზე „მსუბუქი ავტომობილების დიაგნოსტირება“

News Poster

პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს ისეთი სპეციალისტების მომზადება, რომელთაც ეცოდინებათ ავტომობილების მოწყობილობა, მისი სისტემებისა და მექანიზმების მუშაობის პრინციპები; ისინი შეძლებენ დიაგნოსტირების თანამედროვე მეთოდების და კომპიუტერული მოწყობილობების/ტექნოლოგიების გამოყენებით ძრავას ელექტრო და ელექტრონული სისტემების, საჭის მექანიზმის ელექტრონული მართვის სისტემების, სამუხრუჭე სისტემის ელექტრონული მართვის, უსაფრთხოებისა და გატაცების საწინააღმდეგო და განათებისა და სხვა სისტემების დიაგნოსტირებას, უწესივრობის გამომწვევი მიზეზების დადგენას. საჭირო სარემონტო სამუშაოების მოცულობის და დეფექტით გამოწვეული შესაძლო რისკების განსაზღვრას.
გასაუბრების ვადები და საჭირო დოკუმენტების ნუსხა იხილეთ აქ ☝

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები