სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

ინფორმაცია ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის პროგრამაზე „ისწავლე და დასაქმდი“ დარეგისტრირებულთათვის

News Poster

მოკლევადიან პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დარეგისტრირებული ბენეფიციარებისათვის კოლეჯში გაიმართება შერჩევა-გასაუბრება

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები და ეტაპები იხილეთ აქ ☝

პროგრამები და გასაუბრების თარიღები იხილეთ აქ ☝

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები