სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

2022 წლის მეორე ეტაპის მიღებებზე სასურველი პროგრამის შერჩევა

News Poster

თუ დარეგისტრირდით მეორე ეტაპის მიღებებზე და გაირეთ მოტივაციური გასაუბრება კოლეჯში, სარეგიტრაციო სისტემაში vet.emis.ge-ზე აპლიკანტის პირად პროფაილში შეგიძლიათ მიუთითოთ კონკრეტული პროგრამა  და იხილოთ რეიტინგული სიაში თქვენი ადგილი.  ეტაპობრივი ინსტრუქციები იხილით აქ

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები