სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

2021 წლის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სასწავლო ცვლები

News Poster

შენიშვნა: სასწავლო პროცესის დაწყება-დასრულების დრო შესაძლოა შეიცვალოს.
დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ კოლეჯის ადმინისტრაციას.

არაქართულ ენაზე ტესტირების არჩევის შემთხვევაში ამ პირთათვის პროგრამაზე სწავლება დაიწყება ქართული ენის მოდულით „ქართული ენა A2“ (საბაზო დონე/3საფეხური), ხოლო დასრულების შემდეგ მოდულზე „ქართული ენა B1“ (საშუალო, უმაღლესი დონე/4, 5 საფეხურები).

სწავლება წარიმართება სალექციო განრიგის (ცხრილის) მიხედვით, რომელიც შედგენილია საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისად. სწავლის დაწყებამდე სალექციო ცხრილი შეგიძლიათ იხილოთ კოლეჯში, ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილას.

ინფორმაცია პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებისა და
სწავლების შესახებ შეიძლება მიიღოთ ვებ-მისამართზე profgldani.ge

მის: ქ. თბილისი, გლდანი, ილია ვეკუას ქ. N44, მე-5 და მე-6 მ/რაიონებს შორის

კოლეჯში ასევე მიმდინარეობს ონლაინ კონსულტაცია
დამატებითი შეკითხვებისათვის მოგვწერეთ ან დარეკეთ კოლეჯის ცხელ ხაზზე:
2-140314, 2-140315

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები