სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

„დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყოფის“ პროგრამა

News Poster

როგორც მოგეხსენებათ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 2019 წელსაც აგრძელებს „დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყოფის“ პროფრამას, რომლის ფარგლებში სააგენტო 2000 ლარის ფარგლებში მაქსიმუმ 3 სახელობო იარაღს ყიდულობს სახელმწიფო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების 2015-2018 სასწავლო წლების კურსდამთავრებული და/ან სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიულიმომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის“ სერტიფიცირებული ბენეფიციარი დევნილებისთვის

ამაწლის 15 მარტიდან აღნიშნული პროგრმა განახლდა და 15 აპრილის ჩათვლით მოხდება განაცხადების მიღება.

პროგრამის აპლიკანტი შესაძლოა იყოს:

 • • პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების 2015-2018 სასწავლო წლების კურსდამთავრებული დევნილის სტეტუსის მქონე პირი.
 • • სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციისამაღლების სახელმწიფო პროგრამის“ სერტიფიცირებული ბენეფიციარი დევნილის სტეტუსის მქონე პირი.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • • პირადობის მოწმობის ასლი
 • • შევსებული განაცხადი
 • • ინვოისი (სასურველ ნივთებზე აღებული აპლიკანტის სახელზე და აპლიკაციის წარდგენის პერიოდის)
 • • დიპლიმის/ სერტიფიკატის ასლი ან ცნობა სასწავლებლიდან რომ აპლიკანტს დასრულებული აქვს კურსი.

პროგრამის განხორციელების ვადა:

15 მარტიდან -15 აპრილის ჩათვლით.

აკონტაქტო ინფორმაცია:

სააგენტოს ტელეფონი:0322140241, 0322140243, 555679220
მისამართი: თბილისი, თამარაშვილის ქ, 15ა
ვებ გვერდი:livelihood.gov.ge

განაცხადების მიიღება:

info@livelihood.gov.ge – ზე ელექტრონულად ან მისამართზე თბილისი, თამარაშვილის ქ. 15 ა

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები