სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრში შედგა სამუშაო შეხვედრა ტალინის ეკონომიკური სკოლის მარკეტინგული სააგენტო GINGERS-ს წარმომადგენლებთან

News Poster

2019 წლის 31 ოქტომბერს გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრში მოეწყო სამუშაო შეხვედრა ახალი პროფესიული მომზადების პროგრამის - „სოციალური მედიის მართვა“ შემუშავებასთან დაკავშირებით.

პროგრამა შემუშავდა ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, PMC კვლევითი ცენტრის, ტალინის ეკონომიკური სკოლის, მარკეტინგული სააგენტო GINGERS-ის და სსიპ - კოლეჯი „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის“ თანამშრომლობით.

კოლეჯს ესტუმრა პროექტის ესტონური მხარე, მათ შორის ესტონეთის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროფესიული განათლების დეპარტამენტის წარმომადგენელი და სხვა ოფიციალური პირები, ასევე სტუმრები ტალინის ეკონომიკური სკოლიდან.

გაიმართება კონფერენცია - „პროფესიული მომზადების პროგრამის შემუშავება ესტონურ მოდელზე დაყრდნობით“. სამუშაო შეხვედრაზე განხილულ იქნა საერთაშორისო აქტორების, კერძო ბიზნესების და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების როლი საქართველოში პროფესიული განათლების განვითარებაში.

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები