სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

დევნილის სტატუსის მქონე სტუდენტთა საყურადღებოდ!!!

News Poster როგორც მოგეხსენებათ, სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო ყოველწლიურად ახორციელებს საგრანტო პროგრამას დევნილი, პროფესიული სასწავლებლის კურსდამთავრებულთათვის, რომლის ფარგლებში სააგენტო უსასყიდლოდ გადასცემს მათი პროფესიის შესაბამის სახელობო იარაღებს თვითდასაქმების მიზნით.

2020 წლის 6 ივლისს სააგენტომ დაიწყო "მოწყვლად დევნილთა ინიციატივების მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამა", რომელიც დევნილებს, რომელთაც აქვთ სოციალური ქულა 65001-დან - 100 000-მდე ეხმარება 2 500 ლარიანი გრანტით თვითდასაქმებისთვის საჭირო სახელობო იარაღების შეძენაში. საბუთების მიღება დაწყებულია და გაგრძელდება 27 ივლისის ჩათვლით.

დაინტერესების შემთხვევაში,

დარეკეთ ტელეფონის ნომრებზე: 2 14 01 41/43 ასევე 555 679 220.

გისურვებთ წარმატებებს

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები