სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

პროფესიულ პროგრამებზე ტესტირება გავლილ აპლიკანტთა საყურადღებოდ!

News Poster ✅ 2020 წლის მიღებაზე 5-6 სექტემბერს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ტესტირება გავლილ პირთა საყურადღებოდ!

11-და 15 სექტემბრის ჩათვლით ვებპორტალ vet.emis.ge - ზე თქვენი მონაცემებით (ელექტრონული ფოსტით, ასევე პირადი ნომრით და უნიკალური ოთხნიშნა კოდით), უნდა განახორციელოთ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის არჩევა.

✅ აპლიკანტებმა, რომლებმაც პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრაცია გაიარეს ელექტრონულად, არჩეული პროფესია ა.წ. 11-დან 15 სექტემბრის ჩათვლით აუცილებლად უნდა დაადასტუროთ ვებპორტალზე vet.emis.ge.

✅ აპლიკანტებმა, რომლებმაც გაიარეს რეგისტრაცია კოლეჯში, ა.წ. 11-დან 15 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დაღეებში, 09:30-დან 18:30 საათამდე, მობრძანდით კოლეჯში

არჩევანის დასაფიქსირებლად ან დარეკეთ ნომერზე: ☎️ 2 14 03 14; 2 14 03 15

✅ გთხოვთ, თან იქონიოთ რეგისტრაციის დროს მიღებული ოთხნიშნა კოდი და პირადობის მოწმობა.

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები