სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

2020 წლის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების საყურადღებლოდ!

News Poster

ონლაინ შეხვედრა პროფესიულ პროგრამის დარგის სპეციალისტებთან

ქვეყანაში არსებული კოვიდ ვითარების გამო, სსიპ -კოლეჯ „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის“ 2020 წლის ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტებისთვის დაგეგმილია ონლაინ შეხვედრა, დარგის სპეციალისტებთან.
შეხვედრის მიზანია პროფესიის მიმოხილვა, პროგრამის გაცნობა, პრეზენტაცია.

✔„ინფორმაციის ტექნოლოგია“ - 15 ოქტომბერი 16:00 საათი;
პროფესიული პედაგოგი: ზვიად მამნიაშვილი; აკაკი ფეიქრიშვილი;


✔„ვებტექნოლოგიები“ - 12 ოქტომბერი 12:00 საათი;
პროფესიული პედაგოგი: დავით გოგიძე;
✔ „საოფისე საქმე“ - 13 ოქტომბერი 12:00 საათი;
პროფესიული პედაგოგი: ლეილა გიორგობიანი;
✔„საფინანსო სერვისები“ 13 ოქტომბერი 16:00 საათი;
პროფესიული პედაგოგი: გიული გურგენიძე;
✔„ბუღალტრული აღრიცხვა“ - 14 ოქტომბერი 12:00 საათი;
პროფესიული პედაგოგი: თათია უდესიანი;
✔„ინდუსტრიული დიზაინის შესრულებ“ - 13 ოქტომბერი 14:00 საათი;
პროფესიული პედაგოგი: ლელა მაისურაძე;
✔„გრაფუკული დუზაინის შესრულება“ - 13 ოქტომბერი 15:00 საათი;
პროფესიული პედაგოგი: ნინო თუაშვილი;
✔„აზომვით-ტოპოგრაფიული სამუშაოს შესრულება“ - 13 ოქტომბერი 12:00 საათი;
პროფესიული პედაგოგი: მარიამ ციცაგი;
✔„კომპიუტერული ქსელი და სისტემები“ - 14 ოქტომბერი 11:00 საათი;
პროფესიული პედაგოგი: გიორგი ნაჭყეპია;

შეხვედრაზე მონაწილეობის მისაღებად ყველა სტუდენტს გადაეგზავნა ელექტრონულ ფოსტაზე ინფორმაცია, სადაც მითითებულია შეხვედრისთვის განსაზღვრული აქტიური ლინკი.

გთხოვთ, გადაამოწმოთ ის ელექტრონული ფოსტა, რომელიც მითითებული გქონდათ რეგისტრაციის დროს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით კოლეჯის ადმინისტრაციას.
☎️ 214 03 14 ; 214 03 15

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები