სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

2020 წლის 16 ნოემბრიდან, რიგი ზოგადი მოდულების სწავლება გაგრძელდება ონლაინ რეჟიმში.

News Poster გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის პროფესიული სტუდენტების საყურადღებოდ! ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, 2020 წლის 16 ნოემბრიდან, რიგი ზოგადი მოდულების სწავლება გაგრძელდება ონლაინ რეჟიმში.

გთავაზობთ სასწავლო კვირის შესახებ ინფორმაციას, სამიზნე ჯგუფების, სწავლების განმახორციელებელი პროფესიული მასწავლებლებისა და მოდულების მითითებით.

დეტალებთან დაკავშირებით, მიმართეთ კონკრეტულ პედაგოგს ან ადმინისტრაციას. გლდანის კოლეჯი გისურვებთ ჯანმრთელობას...

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები