სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

უქმე დღეები

News Poster საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 19 აპრილის N175 დადგენილების შესაბამისად 2021 წლის 4 მაისიდან 8 მაისის ჩათვლით დღეები და 10-11 მაისი განისაზღვრა უქმე დღეებად.

სსიპ კოლეჯ „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“-ს სასწავლო პროცესი შეწყდება 2021 წლის 30 აპრილიდან და განახლდება 2021 წლის 13 მაისს, ხუთშაბათს

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები