სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

ინფორმაცია ტესტირებისა და გასაუბრების შესახებ

News Poster

მოგესალმებით, მადლობთ, რომ მონაწილეობთ სსიპ - კოლეჯ „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის“ მიერ „სოციალური მედიის მართვის“ მოკლევადიანი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებულ კონკურსში, რომელიც ხორციელდება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის პროგრამის, „ისწავლე და დასაქმდი“ ფარგლებში. აპლიკანტების პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებბი და ეტპები იხილეთ აქ ☝

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები