სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

საზაფხულო არდადეგები

News Poster

გამოცხადდა საზაფხულო არდადეგები
2023 წლის 31 ივლისიდან 4 სექტემბრამდე
ყველა პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამის პროფესიული სტუდენტებისათვის

საუკეთესო დასვენებას გისურვებთ!

პროგრამის „აზომვით-ტოპოგრაფიული სამუშაოს შესრულება“ N219 სასწავლო ჯგუფის სტუდენტები სწავლას გააგრძელებენ 4 აგვისტოს ჩათვლით.
ვულოცავთ ამ ჯგუფს პროგრამის დასრულებას.

კოლეჯის ადმინისტრაცია

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები