სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი

"გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი"

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14
Heavy
პედაგოგი: გრატიაშვილი სერგო
საგანი: მძიმე სამშენებლო ტექნიკა
Heavy
პედაგოგი: გიორგობიანი ლეილა
საგანი: ოფის მენეჯერი
Heavy
პედაგოგი: გრატიაშვილი გიორგი
საგანი: მძიმე სამშენებლო ტექნიკა
Heavy
პედაგოგი: ჯოლბორდი თინა
საგანი: ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები
Heavy
პედაგოგი:
საგანი: ავტომობილის დიაგნოსტიკოსი
Heavy
პედაგოგი: ჯავახიშვილი დავით
საგანი: ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები
Heavy
პედაგოგი: ოდიშვილი ზვიადი
საგანი: ავტომობილის დიაგნოსტიკოსი
Heavy
პედაგოგი: მენთეშაშვილი ცირა
საგანი: ბუღალტერი
Heavy
პედაგოგი: გელაშვილი თეიმურაზ
საგანი: ავტომობილის შემკეთებელი/ელექტრო-ტექნიკოსი
Heavy
პედაგოგი: მაზმიშვილი დალი
საგანი: რაოდენობრივი წიგნიერება
Heavy
პედაგოგი: ჩუტკერაშვილი ვანო
საგანი: ავტომობილის შემკეთებელი/ელექტრო-ტექნიკოსი
Heavy
პედაგოგი: აიდა ქიტაშვილი-კვაჭანტირაძე
საგანი: მცირე ბიზნესის წარმოება
Heavy
პედაგოგი: ჯაჯანიძე ვალერი
საგანი: ავტომობილის შემკეთებელი/ელექტრო-ტექნიკოსი
Heavy
პედაგოგი: ჯაფარიძე დავით
საგანი: სამეწარმეო საქმიანობის საფუძვლები
Heavy
პედაგოგი: შეწირული მანანა
საგანი: ძრავის შემკეთებელი
Heavy
პედაგოგი: მჭედლიშვილი ნანა
საგანი: სამეწარმეო საქმიანობის საფუძვლები
1 2 3