სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

აპლიკანტთა საყურადღებოდ!!!

News Poster

გაცნობებთ, რომ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის გადაწყვეტილებით, 2021 წელს საბაზო ზოგად უნარებში ტესტირების ჩატარების თარიღად განისაზღვრა, რეგიონების მასშტაბით, 2021 წლის 6 და 7 სექტემბერი, ხოლო ქალაქ თბილისის მასშტაბით, 2021 წლის 13 და 14 სექტემბერი; ხოლო ზოგად უნარებში ტესტირების ჩატარების თარიღად განისაზღვრა, რეგიონების მასშტაბით, 2021 წლის 7 სექტემბერი , ქ. თბილისის მასშტაბით 2021 წლის 14 სექტემბერი.

იმისთვის, რომ იხილოთ თქვენი შეფასების (საგამოცდო) თარიღი, უნდა ეწვიოთ vet.emis.ge აღნიშნულ ვებგვერდს და გაიაროთ ავტორიზაცია ინდივიდუალური ელექტრონული ფოსტისა და პაროლის მითითებით. ავტორიზაციის გავლის შემდეგ, თქვენს პროფაილზე ატვირთული იქნება საგამოცდო ბარათი.

სსიპ - კოლეჯი "გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი" გისურვებთ წარმატებებს..

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები