სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაცია დაიწყო!

News Poster

რეგისტრაცია შესაძლებელია როგორც ონლაინ, ვებგვერდზე – vet.emis.ge, ასევე, საქართველოს მასშტაბით მოქმედ რესურსცენტრებსა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ დაწესებულებებში. რეგისტრაცია დაიწყო 2 მაისს და გაგრძელდება 22 აგვისტოს ჩათვლით. ″გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი″

რეგისტრაციას აცხადებს შემდეგ პროგრამებზე:

✅ ვებტექნოლოგიები
✅ ინდუსტრიული დიზაინის შესრულება
✅ გრაფიკული დიზაინის შესრულება
✅ კომპიუტერული ქსელი და სისტემები
✅ აზომვით-ტოპოგრაფიული სამუშაოს შესრულება
✅ მსუბუქი ავტომობილის ძრავას შეკეთება
✅ მსუბუქი ავტომობილის სავალი ნაწილის შეკეთება
✅ მსუბუქი ავტომობილის ელექტრო და ელექტრონული სისტემების შეკეთება
✅ სამკერვალო წარმოება
✅ ბუღალტრული აღრიცხვა
✅ საფინანსო სერვისები
✅ საოფისე საქმე
✅ ინფორმაციის ტექნოლოგია

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა ჩარიცხვა პროფესიულ პროგრამებზე: იხილეთ ბმული ?

რეგისტრაცია შეგიძლიათ გაიაროთ მითითბულ ბმულძ https://vet.emis.ge/ 2 მაისიდან 22 აგვისტოს ჩათვლით. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვწერეთ ან დაგვირეკეთ მითითებულ ნომერზე: ☎️ 2 14 03 14

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები