სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაცია დაიწყო!

News Poster

რეგისტრაცია შესაძლებელია როგორც ონლაინ, ვებგვერდზე – vet.emis.ge, ასევე, საქართველოს მასშტაბით მოქმედ რესურსცენტრებსა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ დაწესებულებებში.

რეგისტრაცია დაიწყო 22 აპრილს და გაგრძელდება 19 მაისის ჩათვლით.

სსიპ - კოლეჯი „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“
აცხადებს რეგისტაციას შემდეგ პროგრამებზე:

✅ ინფორმაციის ტექნოლოგია
✅ საფინანსო სერვისები
✅ მსუბუქი ავტომობილის ძრავას შეკეთება
✅ მსუბუქი ავტომობილის სავალი ნაწილის შეკეთება
✅ მსუბუქი ავტომობილის ელექტრო და ელექტრონული სისტემების შეკეთება
✅ ინდუსტრიული დიზაინის შესრულება
✅ კომპიუტერული ქსელი და სისტემები (ინტეგრირებული მიდგომით)
✅ აზომვით-ტოპოგრაფიული სამუშაოს შესრულება (ინტეგრირებული მიდგომით)
✅ ბუღალტრული აღრიცხვა
✅ სამკერვალო წარმოება

სასწავლო ცვლები და შერჩევის მეთოდები იხილეთ აქ ☝

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები