სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

ქ. თბილისის მერიის პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი“

News Poster თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისთვის ცხადდება რეგისტრაცია მოკლევადიან პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისთვის ცხადდება რეგისტრაცია მოკლევადიან პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

1. „ტანსაცმლის დიზაინი და კერვა“ - 117სთ. სასწავლო აუდიტორიაში.
2. „ავტომობილის შემკეთებელი ელექტროტექნიკოსი“ - 117სთ. სასწავლო აუდიტორიაში.
3.„ინფორმაციის ტექნოლოგია“ - 117სთ. სასწავლო აუდიტორიაში.
4. „კომპიუტერული გრაფიკოსი (რასტრული გამოსახულების შექმნა და დამუშავება)“ - 117სთ. სასწავლო აუდიტორიაში./ონლაინსწავლება.
5. „კომპიუტერული ქსელისა და სისტემების ტექნიკოსი“ - 117სთ. სასწავლო აუდიტორიაში./ონლაინსწავლება.
6. „სალაროს ოპერაციების განხორციელებისას საეჭვო და დაზიანებული (ეროვნული, უცხოური) ვალუტის გამოვლენა, და მათი დამცავი ნიშნების ამოცნობა“ - 48სთ. სასწავლო აუდიტორიაში./ონლაინსწავლება.
7. „სალაროს ოპერაციების განხორციელება“ - 117სთ. სასწავლო აუდიტორიაში./ონლაინსწავლება.
8. „მსუბუქი ავტომობილის დიაგნოსტირება“ - 117სთ. სასწავლო აუდიტორიაში.

პროექტი ითვალისწინებს ქ. თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისთვის დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით პროფესიული უნარების განვითარების გზით, შრომის ბაზრის ადეკვატური შრომითი რესურსების პროფესიულ მომზადება-გადამზადებას, სოციალურ ინტეგრაციას და დასაქმების ხელშეწყობას.

რეგისტრაციის ვადები: 2021 წლის 1 ნოემბრიდან 15 ნოემბრის ჩათვლით.
თითოეულ პროგრამაზე სწავლის ხანგრძლივობა - არაუმეტეს 3 თვე.
სწავლა დაიწყება არაუგვიანეს 2021 წლის 20 ნოემბრისა, კვირაში 2-4 დღე, დღეში 3-5 საათი.

შერჩევის ძირითადი კრიტერიუმები:


• რეგისტრაცია - ქ. თბილისში.
• მინიმალური ასაკი - 18 წელი.

კოლეჯში მისაღებად საჭირო დოკუმენტები:
• პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

პროგრამის კურსდამთავრებულებზე გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი!

მოკლევადიან პროგრამაზე რეგისტრაცია

რეგისტრაცია მიმდინარეობს ელექტრონულად www.dasakmdi.ge.
მის: ქ. თბილისი, გლდანი, ილია ვეკუას ქუჩა, N44 (მე-5 და მე-6 მიკრორაიონებს შორის).
ტელ: 032 2-140-314; 2-140-315

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები